Pro cestovky/For travel agencies

Naše společnost rozšířila svoji flotilu o restaurační loď Sv. Anna. Tuto loď lze právě vhodně využít např. pro plavbu mezi Orlík zámek – hrad Zvíkov nebo opačně s možností kvalitního oběda a nápojů, včetně točeného piva, výborné kávy a dalších nápojů. Na lodi je kvalitní sociální zařízení, dále pak restaurační salón, přední otevřená paluba a horní sluneční paluba, kapacita lodi je 80 míst.

Nabízíme Vám spolupráci při vytvoření nabídek vašim klientům.

Těšíme se na Váš zájem jednak na lodi s usměvavou a milou posádkou, jednak na tel. +420 775 777 987, nebo email orlickalodni@email.cz

Our company has expanded its fleet by the restaurant ship Saint Anna. This boat can be used for sailing between Orlík castle and Zvíkov castle or vice versa also with the possibility of quality lunch and drinks, including draft beer, excellent coffee and other drinks. The boat has a high-quality sanitary facilities, as well as a restaurant lounge, front open deck and upper sun deck, the capacity of the boat is 80 seats

We offer cooperation in creating offers for your clients.

We are looking forward to your interest on the boat with a smiling and nice crew, on the phone +420 775 777 987 or via email orlickalodni@email.cz