Nejoblíbenější místa pro plavbu

Plavby na zámek Orlík

Královský zámek Orlík r. 1230 za vlády Václava I

Orlí hnízdo vysoko na skále nad řekou - tuhle představu mohl skutečne hrad ležící dnes téměř u vodní hladiny vzbudzovat, ovšem jed do chvíle než se naplnila orlická přehrada. Královský hrad byl založen ve 2. polovině 13.století a během doby prošel několika představbami. Poslední novogotická  proběhla v 19. století pod záštitou majitelů z významného rodu Schwarzenbergů. Jeho zástupci K. I. Schwarzenbergerovi je věnováno rodové muzeum. Historické interiéry představují hodnotné dobové zařízení a sbírky. Během prohlídky budete obdivovat dobový nábytek, obrazy, porcelán, množství loveckých trofejí a řádů, které získali předchozí majitelé za různe zásluhy. Dostanete se do soukromé části objektu, ve které je vše zanecháno ve stavu, ve kterém rodina musela v minulosti zámek opustit. U zámku byl vybudován anglický park, ve kterém se nachází mnoho vzácných dřevin a také pseudogotická Schwarzenberská hrobka. Poznejte toto krásné místo z okružní plavby na naší lodi. Pronájem lodi Lipno s kapacitou pro 125 os.

1h ... 10.000,-Kč 2h ... 4.000,-Kč 3h ... 3.000,-Kč

  Číst více

Plavby na Hrad Zvíkov

Královský Hrad ZVÍKOV r.1197 Přemysl Otakar I.

Historie hradu Zvíkov je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197 - 1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Získal tak do vlastníctví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Nejprůkaznější je historiepostupného budování doložena za vlády Václava I. (1230 - 1253). Roku 1234 musel být již hrad zčásti vystavěn, protože je v písemných pramenech uveden joko jeho purkrabí Konrád z Janovic. Král Václav I. často a rád pobýval na Zvíkově. Když v červenci 1247 mladý kralevic Přemysl Otakar zdvihl proti svému otci odboj, zůstal Václavovi I. věrný pouze hrad Zvíkov spolu s Loktem a Mostem. Na Zvíkově také Václav I. přijal poselstvo odbojného syna a české šlechty, vedené pražským biskupem Mikulášem, a dal je uvěznit ve věži. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. (1253 - 1278), který šťastně zvolil za purkrabího Hirzu, jehož jmenoval na Zvíkov roku 1250. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku a v Myšenci. Poznejte toto krásné místo z okružní plavby na naší lodi. Pronájem lodi Carina s kapacitou pro 56 os.

1h ... 10.000,-Kč 2h ... 4.000,-Kč 3h ... 3.000,-Kč

  Číst více

Plavby do Týna nad Vltavou

Týn nad Vltavou okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Piv. biskupský dvorec při soutoku Vltavy s Lužnicí doložen r. 1229, od r. 1327: město, od r. 1609 město lcálovskě. Biskupský hrad z 13. stol. zničen za třicetileté války, zachován jen renes. most přes příkop a valy, prostor upraven na sady. Místo hradu na namésti vybudován r. 1699 arcibiskupský zámek, od r. 1955 sídlo městského muzea, přístupné podzemní chodby z 15. stol. Kostel sv. Kryštofa z 2. poloviny 13. stol. při renes. přestavbě r. 1,569 přesvěcen na kostel sv. Jakuba, baroktě upraven v letech 1753-1763. Děkanství z r. 1691 obnoveno r. iSoo. Hřbitovní kostel sv. Víta z let 1681-1682, na hřbitově hrobloutcaře Matěje Kopeckého (1775-1847). Kaple Panny Marie Karlovské z r. 1864. Renes. radnice s podloubím přestavěna po požáru r. 1796, dochována řada goticho-renes. historických domů. Stará pošta z r. 1776, kašna z r. 1759, budova školy z let 1859-1860. V části zvané Malá Strana renes. solnice z r. 1708. Přes Vltavu cenný železný secesní most z r. 1892, poškozen povodní r. 2002. Rodiště historika Josefa Sakaře (1870-1937) a obrozeneckého básníka Antonína Jaroslava Puchmajera (1769-1820), pamětní deska. Otáčivé hlediště divadelního spolku Vltavan z r. 1983. Na okraji města velké sídliště pro zaměstnance jaderné elektrárny Temelín. Na západním okraji pod vrchem Semenec 7 m vysoká betonová rozhledna z r. 193o s plošinou ve výši s m, dále k západu od r. 1994 stanice Pomoc přírodě. Severovýchodně od města Velký Depot, barobaů sousoší Kalvárie na místě velkého výbuchu na dělostřeleckém cvičišti r. 1753 se 43 oběťmi. Poznejte toto krásné místo z okružní plavby na naší lodi. Pronájem lodi Jacob s kapacitou 12 os.

1h ... 8.000,-Kč 2h ... 4.000,-Kč 3h ... 3.000,-Kč

  Číst více

Plavby s přepadením piráty

Zažijte pirátskou plabu pouze u nás

Naprosto jedinečným zážitkem pro děti, je pouze u nás "Přepadení piráty u hradu Zvíkov" z paluby pirátského korábu. Zažijte s námi nevšední zážitek, pravidelné vyhlídkové plavby pod hradem Zvíkov, kde můžete během plavby zažít opravdové přepadení piráty.
  • praví piráti s vlastním korábem
  • nevšední zážitek přepadení při plavbě lodí
  • hledání pokladu na lodi
  • zajmutí člena posádky
  • pamětní listina pro malé i velké na památku
PIRÁTSKÉ PŘEPADENÍ POŘÁDÁME TAKÉ KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU DVAKRÁT DENNĚ V 13h a 14h. Cena za přepadení: Dospělí 250,- Kč / Děti 120,- Kč Číst více