Plavby na Hrad Zvíkov

Královský Hrad Zvíkov r.1197 Přemysl Otakar I.

Historie hradu Zvíkov je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197 – 1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Získal tak do vlastníctví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Nejprůkaznější je historiepostupného budování doložena za vlády Václava I. (1230 – 1253). Roku 1234 musel být již hrad zčásti vystavěn, protože je v písemných pramenech uveden joko jeho purkrabí Konrád z Janovic. Král Václav I. často a rád pobýval na Zvíkově. Když v červenci 1247 mladý kralevic Přemysl Otakar zdvihl proti svému otci odboj, zůstal Václavovi I. věrný pouze hrad Zvíkov spolu s Loktem a Mostem. Na Zvíkově také Václav I. přijal poselstvo odbojného syna a české šlechty, vedené pražským biskupem Mikulášem, a dal je uvěznit ve věži. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. (1253 – 1278), který šťastně zvolil za purkrabího Hirzu, jehož jmenoval na Zvíkov roku 1250. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku a v Myšenci.

Poznejte toto krásné místo z okružní plavby na naší lodi.
Pronájem lodi Carina s kapacitou pro 56 os.

1h …10.000,-Kč
2h … 4.000,-Kč
3h … 3.000,-Kč

 


Oficiální stránky Hradu Zvíkov