Pravidelný jízdní řád, Přehrada Orlík – Zvíkov

Květen, červen 2019 od 1. 5. do 28. 6. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) 10:30 12:30 15:00 ZVÍKOV (odjezd) 11:30 13:30 16:15
ZVÍKOV (příjezd) 11:15 13:15 15:45 ORLÍK ZÁMEK (příjezd) 12:15 14:15 17:00
Cenik

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.


HLAVNÍ SEZÓNA 2019 od 29. 6. do 30. 8. DENNĚ

Popelíky → Orlík zámek ÚTERÝ – NEDĚLE
ODJEZD POPELÍKY 08:45 10:00 13:35 16:10 ODJEZD
PŘEHRADA ORLÍK 08:50 10:05 13:40 16:15
TRHOVKY 09:10 10:25 14:00 16:30
PODSKALÍ 09:30 10:45 14:20 16:50
RADAVA 09:40 10:55 14:30 16:55
VELKÝ VÍR 09:50 11:05 14:40 17:05
PŘÍJEZD ORLÍK ZÁMEK 10:00 11:15 14:50 17:15 PŘÍJEZD
Orlík zámek → Popelíky ÚTERÝ – NEDĚLE
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 08:30 11:50 14:45 17:30 ODJEZD
VELKÝ VÍR 08:40 12:00 14:55 17:40
RADAVA 08:50 12:10 15:05 17:50
PODSKALÍ 08:55 12:20 15:10 17:55
TRHOVKY 09:15 12:40 15:30 18:15
PŘEHRADA ORLÍK 09:35 13:00 15:50 18:35
PŘÍJEZD POPELÍKY 09:40 13:05 15:55 18:40 PŘÍJEZD
Orlík zámek → Zvíkov ÚTERÝ – NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 09:00 10:30 11:45 12:45 15:15 17:25 ODJEZD 10:45 13:15 15:15 ODJEZD
PŘÍJEZD ZVÍKOV 09:45 11:15 12:30 13:30 16:00 18:10 PŘÍJEZD 11:30 14:00 16:00 PŘÍJEZD
Zvíkov → Orlík zámek ÚTERÝ – NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ZVÍKOV 10:00 11:30 12:45 13:45 16:15 18:15 ODJEZD 11:45 14:15 16:30 ODJEZD
PŘÍJEZD ORLÍK ZÁMEK 10:45 12:15 13:30 14:30 17:00 19:00 PŘÍJEZD 12:30 15:00 17:15 PŘÍJEZD
Cenik

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.


Září 2019 od 31. 8. do 30. 9. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) 10:30 12:30 15:00 ZVÍKOV (odjezd) 11:30 13:30 16:15
ZVÍKOV (příjezd) 11:15 13:15 15:45 ORLÍK ZÁMEK (příjezd) 12:15 14:15 17:00
Cenik

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.


Říjen 2019 od 1. 10. do 13. 10. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) 10:30 14:00 ZVÍKOV (odjezd) 12:00 15:15
ZVÍKOV (příjezd) 11:15 14:45 ORLÍK ZÁMEK (příjezd) 12:45 16:00
Cenik

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.


Ceník jízdného 2019

V ceně plavenky nápoj zdarma!

Coca Cola, Sprite nebo Fanta (0,33l)

P O P E L Í K Y P Ř E H R A D A   O R L Í K T R H O V K Y P O D S K A L Í R A D A V A V E L K Ý   V Í R O R L Í K   Z Á M E K Z V Í K O V   H R A D Z P Á T E Č N Í   J Í Z D E N K A O R L Í K
POPELÍKY 60,- 100,- 120,- 140,- 160,- 200,- 300,-
PŘEHRADA ORLÍK 60,- 80,- 100,- 120,- 140,- 180,- 300,-
TRHOVKY 100,- 80,- 80,- 100,- 120,- 160,-
PODSKALÍ 120,- 100,- 80,- 60,- 80,- 100,-
RADAVA 140,- 120,- 100,- 60,- 60,- 80,-
VELKÝ VÍR 160,- 140,- 120,- 80,- 60,- 60,-
ORLÍK ZÁMEK 200,- 180,- 160,- 100,- 80,- 60,- 200,-
ZVÍKOV HRAD 200,- 300,-
Zpáteční jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 300,- 300,- 300,-
Zpáteční rodinná jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 2 dospělí+1dítě 690,- 690,- 690,-
~Uvedené ceny jsou za dospělou osobu~
~Uvedené ceny jsou včetně DPH~
~Děti 3-15 let – poloviční jízdné~
~Jízdní kola – 150,- Kč~
~Psi – poloviční jízdné~