Pravidelný jízdní řád, Přehrada Orlík – Zvíkov

Ceník jízdného 2019

V ceně plavenky nápoj zdarma!

Coca Cola, Sprite nebo Fanta (0,33l)

P O P E L Í K Y P Ř E H R A D A   O R L Í K T R H O V K Y P O D S K A L Í R A D A V A V E L K Ý   V Í R O R L Í K   Z Á M E K Z V Í K O V   H R A D Z P Á T E Č N Í   J Í Z D E N K A O R L Í K
POPELÍKY 60,- 100,- 120,- 140,- 160,- 200,- 300,-
PŘEHRADA ORLÍK 60,- 80,- 100,- 120,- 140,- 180,- 300,-
TRHOVKY 100,- 80,- 80,- 100,- 120,- 160,-
PODSKALÍ 120,- 100,- 80,- 60,- 80,- 100,-
RADAVA 140,- 120,- 100,- 60,- 60,- 80,-
VELKÝ VÍR 160,- 140,- 120,- 80,- 60,- 60,-
ORLÍK ZÁMEK 200,- 180,- 160,- 100,- 80,- 60,- 200,-
ZVÍKOV HRAD 200,- 300,-
Zpáteční jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 300,- 300,- 300,-
Zpáteční rodinná jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 2 dospělí+1dítě 690,- 690,- 690,-
~Uvedené ceny jsou za dospělou osobu~
~Uvedené ceny jsou včetně DPH~
~Děti 3-15 let – poloviční jízdné~
~Jízdní kola – 150,- Kč~
~Psi – poloviční jízdné~