Plavby do Týna nad Vltavou

Týn nad Vltavou okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Piv. biskupský dvorec při soutoku Vltavy s Lužnicí doložen r. 1229, od r. 1327: město, od r. 1609 město lcálovskě. Biskupský hrad z 13. stol. zničen za třicetileté války, zachován jen renes. most přes příkop a valy, prostor upraven na sady. Místo hradu na namésti vybudován r. 1699 arcibiskupský zámek, od r. 1955 sídlo městského muzea, přístupné podzemní chodby z 15. stol. Kostel sv. Kryštofa z 2. poloviny 13. stol. při renes. přestavbě r. 1,569 přesvěcen na kostel sv. Jakuba, baroktě upraven v letech 1753-1763. Děkanství z r. 1691 obnoveno r. iSoo. Hřbitovní kostel sv. Víta z let 1681-1682, na hřbitově hrobloutcaře Matěje Kopeckého (1775-1847). Kaple Panny Marie Karlovské z r. 1864. Renes. radnice s podloubím přestavěna po požáru r. 1796, dochována řada goticho-renes. historických domů. Stará pošta z r. 1776, kašna z r. 1759, budova školy z let 1859-1860. V části zvané Malá Strana renes. solnice z r. 1708. Přes Vltavu cenný železný secesní most z r. 1892, poškozen povodní r. 2002. Rodiště historika Josefa Sakaře (1870-1937) a obrozeneckého básníka Antonína Jaroslava Puchmajera (1769-1820), pamětní deska. Otáčivé hlediště divadelního spolku Vltavan z r. 1983. Na okraji města velké sídliště pro zaměstnance jaderné elektrárny Temelín. Na západním okraji pod vrchem Semenec 7 m vysoká betonová rozhledna z r. 193o s plošinou ve výši s m, dále k západu od r. 1994 stanice Pomoc přírodě. Severovýchodně od města Velký Depot, barobaů sousoší Kalvárie na místě velkého výbuchu na dělostřeleckém cvičišti r. 1753 se 43 oběťmi.

Poznejte toto krásné místo z okružní plavby na naší lodi.
Pronájem lodi Jacob s kapacitou 12 os.

1h … 8.000,-Kč
2h … 4.000,-Kč
3h … 3.000,-Kč

 

Obrázek s ID: 425 neexistuje
Obrázek s ID: 425 neexistuje

Oficiální stránky Týnu nad Vltavou